Myers David. Intuīcija. Iespējas un briesmas


Cik uzticama ir mūsu intuīcija? Vai mēs varam paļauties uz to, kad mēs iepērkam veikalus, izvēlamies dzīves partneri, nodarbina darbiniekus vai novērtē savas spējas?







Kurās profesijās var sekmīgi izmantot intuitīvu pieeju? Kāda ir atšķirība starp cilvēka intuīciju un sievieti?

Atbildes uz šiem jautājumiem var atrast pazīstamā amerikāņu psihologa David Myers unikālajā grāmatā.



Autore prasmīgi parāda, ka intuīcija, kas mums pamodina pārsteidzošu ieskatu, tajā pašā laikā dažreiz var radīt bīstamu neskaidrību.



Intuīcijas izmantošanas stiprās un vājās pusesir īpaši pamanāmi gadījumos, kad tiesneši un zvērinātie novērtē liecības patiesumu, kad psihologi un psihiatri atklāj tendenci izdarīt noziegumu, kad vadītāji nolemj pieņemt darbā jaunus darbiniekus.



Profesionālā izvēle, banku darbība, sports, medicīna, azartspēles, ekstrasensārā uztvere ir tikai dažas intuīcijas jomas.



Šī grāmata ir domāta visiem, kas vēlas uzzināt vairāk par vienu no visvairāk apbrīnojamo cilvēka psihes mīklas un izmantot zināšanas, kas iegūtas profesionālajā un personīgajā dzīvē.

Komentāri 0